راه اندازی اتاق سرور و دیتا سنتر

راه اندازی اتاق سرور و دیتا سنتر

بعد از مراجعه تیم کارشناسی اکتیو و پسیو اعتماد شبکه به محل پروژه برآورد کلی اعم از عایق‌بندی دما و صدای محیط ، طراحی سقف و کف کاذب متناسب با تجهیزات ، چیدمان محل دقیق رک ها و تجهیزات به کارگیری شده ، سیستم سرمایشی و تهویه مناسب محل ، اعلام و اطفاء حریق به عمل آورده و نسبت به اجرای پروژه اقدام می نمایند.