راه اندازی و پشتیبانی شبکه

راه اندازی و پشتیبانی شبکه در اعتماد شبکه پرهام

بعد اتمام مرحله اول پسیو که شامل لوله گذاری ، ترانکینگ ، کابل کشی و… نوبت به جمع بندی و راه اندازی شبکه از قبیل تمامی نصبیات شامل رک ، پچ پنل ، سوئیچ ، سرور ، اکسس پویینت و… می رسد که کارشناسان اعتماد شبکه به صورت استانداردهای روز دنیا کار را به شما تحویل و رضایت نامه کار را دریافت می نمایند.