دعوت به همکاری با اعتماد شبکه پرهام - خدمات شبکه اعتماد شبکه پرهام

دعوت به همکاری با اعتماد شبکه پرهام

دعوت به همکاری

شرکت اعتماد شبکه پرهام در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی ،اقدام به استخدام نیرو بصورت پیمانکار ، کارشناس برآورد شبکه و خرید تجهیزات شبکه و کارگر روزمزد می نماید.علاقه مندان به همکاری از طریق تکمیل و ارسال فرم زیر اقدام نمایند.

به ما ایمیل بفرستید

7 + 0 = ?