دعوت به همکاری با اعتماد شبکه پرهام

دعوت به همکاری

شرکت اعتماد شبکه پرهام در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی ،اقدام به استخدام نیرو بصورت پیمانکار ، کارشناس برآورد شبکه و خرید تجهیزات شبکه و کارگر روزمزد می نماید.علاقه مندان به همکاری از طریق تکمیل و ارسال فرم زیر اقدام نمایند.

به ما ایمیل بفرستید

2 + 3 = ?