خرید متعلقات ترانک

ترانکینگ یک سیستم کابل‌کشی شبکه سازمان یافته است که بیشتر در مراکز اداری و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر ترانکینگ دارای متعلقاتی می باشد که به نصب آسان آنها در محیط های مختلف و زیبایی آن ها کمک می‌کند. از جمله این متعلقات : زوایای داخلی ، خارجی ، تخت ، مسدودکننده ، قطعه اتصال ، درزگیر ، پارتیشن و کادرماژول می باشند. هر کدام از متعلقات ترانکینگ به منظور خاصی استفاده می‌شوند به طور مثال از زوایا برای نصب ترانکینگ در گوشه ها استفاده می گردد.

خرید اینترنتی متعلقات ترانکینگ

نمایش دادن همه 13 نتیجه