کیستون شبکه و تلفن

کیستون شبکه و تلفن

خرید کیستون شبکه و تلفن

کیستون شبکه و تلفن  یا پریز شبکه، یک بسته snap-in استاندارد برای نصب جک های الکتریکی ولتاژ پایین متفاوت یا کانکتورهای فیبرنوری در صفحه دیواره کیستون ، صفحه گیره یا پچ پنل است.

خرید اینترنتی کیستون شبکه و تلفن