پچ کورد شبکه

پچ کورد شبکه

خرید پچ کورد شبکه

پچ کورد شبکه یکی از تجهیزات اساسی پسیو شبکه است که به منظور متصل کردن اجزای یک شبکه به کار می رود. پچ کورد ها برای انتقال صدا و تصاویر هم به کار میروند اما منظور ما در اینجا پچ کورد های از نوع زوج تابیده شده است که به آن پچ کورد شبکه گفته می شود.

خرید آنلاین پچ کورد شبکه